Alla språk: Svenska Engelska

En cykelreparatör, kanelbullar och hundra nya månadsgivare med Zetkins enkäter

Den som pratar med organisatörer i Vänsterpartiet Malmö får snart höra om medlemsenkäten. Den lyfts fram av alla som en viktig ingrediens i att bygga en starkare organisation där fler kan hitta en plats och bli aktiva. Emma-Lina Johansson berättar hur partiföreningen lärde känna 900 medlemmar och sympatisörer på djupet med hjälp av Zetkin.

Som lösning på utmaningen att bli en mer inkluderande organisation som tar vara på varje medlem är enkäten så enkel att den blir genialisk. Med ett tjugotal frågor vill partiföreningen inventera varje medlems kompetenser, ta reda på deras önskemål och lista ut vad de behöver för att kunna bli aktiva.

Enkäten introducerades 2011 och var en viktig komponent i att hitta alla de aktivister som gjorde valrörelsen 2014 till en succé. Svar samlas in kontinuerligt, men riktigt många svar får man enligt partiföreningens erfarenhet bara när man aktivt jobbar för det. Sedan 2015 görs enkäten i Zetkin.

Svaren används för att göra anpassade utskick och inbjudningar, utforma aktiviteter som medlemmarna efterfrågar och ta vara på den bredd av kompetens som medlemmarna sitter på. Ofta hittar man guldkorn – kompetens man inte tänkt på eller kunnat gissa fanns i organisationen.

Emma-Lina Johansson Emma-Lina Johansson

– Den här omgången har vi bland annat hittat en cykelreparatör, en orkidéeodlare, minst en som vill baka kanelbullar och en expert på Malmös överbelastade vatteninfrastruktur.

Det berättar Emma-Lina Johansson, som jobbar i Vänsterpartiet Malmö och är en av de ansvariga för 2016 års insamling av medlemsenkäten. Hon blir peppad av att läsa enkätsvaren och ser fram emot att kunna dra nytta av all den information de fått in.

Förra gången fick de in ungefär 300 svar genom att ringa runt. Denna gång var målet betydligt högre – 800 svar. För att uppnå det gjordes en tydlig plan, och föreningen utrustade sig med Zetkins enkät- och telefonverktyg.

– Under augusti och september spred vi enkäten i varenda kanal vi har, men det var när vi började ringa systematiskt med Zetkin som det verkligen tog fart.

Emma-Lina visar ett diagram över utvecklingen och pekar ut de olika utskicken via Facebook, e-post och SMS. Det är inte svårt att se var ringningen kom igång. En gigantisk uppgång en månad efter första nyhetsbrevet markerar starten på en sex veckor lång ringkampanj.

Diagram över inkomna enkäter En tydlig puckel mitt i diagrammet markerar den första av sex veckor med systematiskt ringande

Varje vecka anordnades ringpass fyra kvällar och vissa veckor även en helgdag. Anmälningar till passen togs in genom Zetkins kampanjverktyg. Omkring tjugo aktivister deltog någon eller några gånger varje vecka, vilket skapade en positiv kampanjkänsla bland de aktiva. Parallellt med ringningen jobbade en liten grupp med uppföljning.

– Genom att hålla koll på samtalsloggen och de svar som kom in kunde vi följa upp varje svar, hålla koll på vilka som valde att fylla i enkäten själva och ringa tillbaka till dem som glömt.

En av frågorna i enkäten handlar om att donera pengar. Med enkäten hittade partiföreningen under perioden nästan hundra nya månadsgivare. Det ger uppskattningsvis ca 50 000 kr i nya intäkter per år. Emma-Lina berättar att det överträffade allas förhoppningar, och att det inte hade varit möjligt utan Zetkin.

– Att kunna ringa så systematiskt som vi gjorde bygger inte bara organisationen starkare, utan gav dessutom intäkter långt över våra utgifter för Zetkin.

Vill du börja arbeta med en medlemsenkät i Zetkin? Zetkin Foundation kan hjälpa dig med allt från att skapa enkäten till att planera och genomföra ringningar med din organisations volontärer. Kontakta oss

Det fanns människor som var redo att gå ut på gatorna för Vänsterpartiet.

Daniel Sestrajcic, Vänsterpartiet Malmö, om den historiska valrörelsen 2014 då partiföreningen organiserade 400 aktivister med Zetkin.

Läs hela fallstudien

Anslut din organisation

Om din organisation jobbar mot samma mål som Zetkin Foundation vill vi hjälpa er organisera aktivism mer effektivt.

Läs mer och ansök