Alla språk: Svenska Engelska

Anslut din organisation

Om din organisation jobbar mot samma mål som Zetkin Foundation vill vi gärna hjälpa er utveckla er aktivism.

Organisera aktivism

Zetkin är ett verktyg som underlättar din organisations aktivism. Zetkins syfte är att förenkla engagemang och underlätta ditt organiseringsarbete.

Vi gör det tillsammans

Utvecklingen av Zetkin finansieras genom gåvor och genom att de organisationer som använder Zetkin betalar en löpande prenumerationsavgift. Ju fler vi är som använder Zetkin, desto lägre blir priserna.

Vem kan använda Zetkin?

Zetkin Foundations uppdrag är att verka för radikal samhällsförändring i socialistisk, feministisk, antirasistisk och hållbar riktning. För att kunna använda Zetkin måste er organisations arbete vara förenligt med det målet.

Om du är osäker är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss för att ansluta

Bidra till Zetkin

Zetkin utvecklas till stor del av ideella resurser. Du kan bidra med tid eller pengar för att Zetkin ska utvecklas vidare.

Donera till utvecklingsfonden Hjälp till att utveckla Zetkin