Alla språk: Svenska Engelska

Vi har användning för din kompetens

Zetkin utvecklas till stor del av ideella krafter. Som volontär kan man programmera, formge, skriva dokumentation, göra användarstudier, eller bidra på en mängd andra sätt.

Zetkin handlar om att organisera aktivism. Vi lever som vi lär, och en stor del av utvecklingen av Zetkin sker ideellt av aktivister som vill bidra med sina tekniska kunskaper och sin tid.

Kod Oavsett om du kan programmera är du välkommen att delta i arbetet med Zetkin

Du är oerhört välkommen att bidra med din kompetens, till exempel inom följande områden:

Du är självklart också välkommen med idéer på helt egna applikationer. Det finns flera vägar in i utvecklingen.

Läs mer i utvecklarmanualen

I vår manual för utvecklare finns en sektion om hur du kan komma igång med att bidra till Zetkin-projektet.

Läs mer i manualen