Alla språk: Engelska Svenska

Från tiotal till hundratal – en historisk valkampanj med Zetkin

Supervalåret 2014 var på många sätt historiskt för Vänsterpartiet i Malmö. Under två valrörelser organiserade partiföreningen fler än någonsin och nådde rekordresultat. Daniel Sestrajcic förklarar hur man använde Zetkins verktyg för att nå alla sina mål.

Efter år av målmedvetet organisationsbygge började malmövänstern vintern 2013 rulla igång sin historiska valmaskin. Supervalåret stod för dörren, med EU-val i maj och kommun- och riksdagsval i september. Det var i detta läge som man började använda Zetkin. Faktum är att det var just här som Zetkin blev till.

– Vi kände att det fanns en outnyttjad potential, att vi hade ett stort stöd och att det fanns människor som var redo att gå ut på gatorna för Vänsterpartiet.

Daniel Sestrajcic Daniel Sestrajcic

Daniel Sestrajcic, erfaren organisatör och idag riksdagsledamot och ordförande för Zetkin Foundation, var vid tillfället ordförande och valkoordinator i partiföreningen. Han hade länge sett ett behov av att sänka trösklarna för människor att bli aktiva.

– Med Zetkin blev det plötsligt enklare för fler att anmäla sig till våra utåtriktade aktiviteter. Det blev möjligt att fånga upp viljan att hjälpa till.

Det är precis vad som skedde.

Under vintern och våren användes Zetkin för att organisera ett flertal kampanjer. Dessutom organiserades hundra funktionärer under Malmös största 1 maj-firande och den lyckade gatufesten “Vår stad” med tusentals besökare. Våren kulminerade i kampanjen inför EU-parlamentsvalet. Zetkin användes för att organisera såväl passen i valstugan, trappspringning i bostadsområden och torgmöten runtom i staden.

Från att tidigare räkna kampanjdeltagare i tiotal kunde man på valdagen konstatera att de sänkta trösklarna öppnat upp för 200 aktivister att delta i valkampanjen. Ett halvår tidigare hade det inte varit praktiskt genomförbart att organisera nästan en tredjedel av medlemsbasen på det här viset.

Utmaningen var inte längre att ta emot alla de människor som själva sökte sig till organisationen, utan att nå ut till nästa grupp människor. Nästa steg var att börja ringa medlemmarna systematiskt med Zetkins telefonverktyg.

– Zetkin hade redan lyft taket för hur många vi kunde organisera, nu kunde vi dessutom börja mobilisera ännu fler, sammanfattar Daniel Sestrajcic den revolution som mobilisering via telefon skulle visa sig bli.

Aktivitet i hela staden Med Zetkin fick man överblick över kampanjen i hela staden

Septembervalrörelsen 2014 blev den ultimata styrkemanifestationen. Under kampanjens tre mest intensiva veckor engagerade sig över 400 personer, mer än hälften av medlemmarna. Varje dag satt ett tiotal aktivister och ringde in fler valarbetare till de kommande dagarna. Samtidigt var ett hundratal ute på gatorna och mötte väljare. På valdagen bemannades med få undantag varenda vallokal i staden från morgon till kväll.

Andra partier i staden kunde inte dölja sin avundsjuka. När rösterna var räknade visade sig avundsjukan vara befogad. Vänsterpartiet växte mer än något annat parti och bröt in i viktiga geografiska områden där man tidigare inte haft en chans.

– En stark organisation och valframgångar kräver många komponenter, såväl politiska som organisatoriska, såväl långsiktigt arbete som kvickhet. Det långsiktiga arbetet var avgörande för våra framångar, sammanfattar Daniel Sestrajcic, men avslutar:

– Tack vare Zetkin kunde vi omsätta vår potential i konkret mobilisering, organisering och valresultat.

Funderar du på hur du ska lägga upp en valrörelse eller kampanj med Zetkin? Zetkin Foundation kan hjälpa dig med allt från att analysera förutsättningarna till att planera kampanjaktioner. Kontakta oss

Det var när vi började ringa med Zetkin som det verkligen tog fart.

Emma-Lina Johansson, Vänsterpartiet Malmö, om partiföreningens stora medlemsenkät som genomförs med hjälp av Zetkin.

Läs hela fallstudien

Anslut din organisation

Om din organisation jobbar mot samma mål som Zetkin Foundation vill vi hjälpa er organisera aktivism mer effektivt.

Läs mer och ansök