Alla språk: Svenska

Utbildningar

Vi tillhandahåller såväl standardutbildningar som skräddarsydd fortbildning för att din organisation ska komma igång på bästa sätt.

Standardutbildning

När din organisation ansluter sig till Zetkin ingår en heldagsutbildning på plats hos er, samt material för att kunna hålla egna fortbildningar.

Standardutbildningen är uppdelad i två moment och tar totalt fem timmar, pauser ej inkluderade. Vi rekommenderar att genomför båda momenten på en dag med två timmar på förmiddagen, en lunchpaus och tre timmar på eftermiddagen.

Moment 1: Introduktion till Zetkin

Det första momentet är en introduktion till Zetkin och riktar sig till vem som helst som är aktiv i er organisation. Här går vi bland annat igenom vad Zetkin är för något, vad det innebär för aktivisten när en organisation börjar använda Zetkin, hur man deltar i kampanjer med hjälp av Zetkin och hur man deltar i rundringningar.

Presentationen från moment 1 (“Introduktion till Zetkin”, PDF)

Moment 2: Organisera med Zetkin

Det andra momentet fokuserar på hur man organiserar med Zetkin och riktar sig till personer med organisatörsansvar i er organisation. Här går vi igenom Zetkin på djupet, samt praktiskt hur man arbetar med persondatabasen, hur man planerar och genomför kampanjer med Zetkin, samt hur man använder Zetkin för att planera och genomföra rundringningar.

Presentationen från moment 2 (“Organisera med Zetkin”, PDF)

Skräddarsydda utbildningar och workshops

Våra erfarna Zetkin-organisatörer kan också tillhandahålla ytterligare utbildningar och fortbildningar i såväl Zetkin som generellt gällande organisering och aktivism, skräddarsydda utifrån era behov och önskemål.

Kontakta oss om ni vill boka in en standardutbildning eller diskutera en specialutformad utbildning.